Problemen zijn er om op te lossen!
Recent uitgevoerd, na uitvoering overleg over de uitvoering en nabehandeling, zijn deze vacuüm gesoldeerde manifolds.

Uitgebreid overleg met alle partijen was noopdzakelijk omdat met name het als laatst uitgevoerde vacuüm solderen (in een andere uitvoering) frequent voor problemen bleek te zorgen in de vorm van lekkage op de gesoldeerde vlakken.

Na overleg is besloten voor een andere insteek van produceren waarbij de uitval na solderen tot op heden tot 0 is gereduceerd.

Een mooi staaltje van samenwerking met onze klant, waaruit blijkt dat de kennis en kunde van Metaaltechniek Tholen een waardevolle inbreng kan bieden om tot efficiënte oplossingen te komen.